Om Gambia

Om Gambia

Gambia är ett litet tätbefolkat västafrikanskt land. Det är till ytan ungefär lika stort som Skåne. Gambia gränsar till Senegal i norr, öster, söder och har Atlanten som gräns i väster. Landet delas från öst till väst av den stora Gambiafloden. Dessa delar kallas "Norra banken" och "Södra banken". Landets nuvarande gränser bestämdes 1889 efter en överenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike.

Landet är uppdelat i sex regioner.En av dessa är "Upper River Division", där CHIGAMBAS har sin verksamhet.

Gambia blev brittisk kronkoloni 1843 och självständigt 1965. Presidenten störtades i en militärkupp 1994 och samtidigt förbjöds all politisk aktivitet. 1996 genomfördes demokratiska presidentval, året därpå parlamentsval och sedan dess har demokratin fungerat i landet.

Klimatet är tropiskt med en varm regntid från juni till november. Resten av året är det svalare. Under de senaste 30 åren har nederbördsmängden minskat med 30%, vilket innebär att det förekommer längre torrperioder.

Gambia är till större delen täckt av savanner och salta mangroveträsk. Klimatet i landet är tropiskt, med en torrperiod mellan november - maj och en regnperiod som sträcker sig från juni till oktober.

Gambia har cirka 1,8 miljoner invånare. Detta gör att befolkningstätheten är mycket hög, ca 159,3 personer per kvadratkilometer. Befolkningstillväxten är kraftig och ligger för närvarande på 2.7% per år. Barndödligheten är ca 9,8%.

Befolkning: de största grupperna är mandinka 42% (av befolkningen), fula 18%, wolof 16%, jola 10%, serahuli 9%
Befolkningens medelålder: 17,4 år (2002)
Spädbarnsdödlighet: nästan 7,5% (2003)
Befolkningens medellivslängd: 54,4 år (2003)
Religiös tillhörighet: muslimer 90%, kristna 9%, inhemska religioner 1%
Språk: engelska, mandinka, wolof, fula och andra inhemska språk
Analfabetism: 2003 var nästan 60% av den vuxna befolkningen analfabeter

(Källa: www.wikipedia.se)

 


Gambias flagga (Klicka på flaggan för att lyssna på Nationalsången)

Tillbaka till toppen


Upper River Division


Kartan kommer från
http://mikaelplahn.se

Upper River Division (URD) är den av Gambias sex regioner som ligger längst bort från huvudstaden Banjul. URD har en population på 183 000 invånare, fördelat på 350 byar. URD är en av de mest försakade och minst utvecklade regionerna i landet och samtidigt en av de fattigaste.

Gambias regering har gjort flera försök med utvecklingsprojekt i URD. Dessa försvåras dock kraftigt av att URD ligger så långt från huvudstaden. Regionen är också svårframkomlig och detta innebär ytterligare en svårighet.

URD har också höga födelse- och barndödlighetstal, bland de högsta i landet. Dessutom har detta område den högsta havandeskapsdödligheten i Gambia.

Skolsystemet i URD är överbelastat och har varken skolmaterial eller möjligheter till högre utbildning av barnen i området. I URD finns idag över 50 000 barn i skolåldern. Av dessa kan bara knappt hälften beredas plats i skolan, detta innebär att endast 45% av barnen får möjlighet till utbildning. De stora avstånden inom regionen gör att små barn ofta inte kan ta sig till skolan. Det finns överhuvudtaget inga daghem i hela regionen och endast ett fåtal förskolor

CHIGAMBAS har mot denna bakgrund tagit initiativet till att starta ett utbildningsprogram i URD. Målet med CHIGAMBAS verksamhet i detta område är att ge barnen en chans till skolgång och därmed en ljusare framtid.

Tillbaka till toppen

Vädret i Gambia just nu


 

| Kontakta oss | ©2007 CHIGAMBAS